Try and Hire 2017-09-20T11:38:42+00:00

Try and Hire Service

Kontakt

Ved en ansættelse gennem Rekrutteringen giver vores Try & Hire service, virksomheden en mulighed for selv at vælge en kandidat til jobbet. Kandidaten starter som vikar og arbejder i op til 13 uger, hvor begge parter har mulighed for at se hinanden an. Kandidaten kan inden for perioden på de 13 uger overtages til fastansættelse efter følgende princip:
Salæret ved omgående fastansættelse, beregnes på baggrund af kandidatens kvalifikationer og gældende regler. Dette salær nedsættes med 1/13 for hver på hinanden følgende uger kandidaten har arbejdet i Deres virksomhed
Efter 13 på hinanden følgende uger kan kandidatens frit overtages uden yderligere salær til Rekrutteringen
Garanti: Skulle det mod forventning ikke gå som forventet med kandidaten inden for de første 2 uger, erstatter vi kandidaten uden omkostninger for Dem, og ancienniteten overføres til den nye medarbejder.